55/2019 – Zmluva o poskytnutí nebytových priestoroch č. 06/2019 – 24/55

Poskytnutie priestorov sály a kuchyne

Prílohy

Skip to content