50_21 Dohoda číslo 21/36/054/289

Dohoda číslo 21/36/054/289 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obce alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci alebo formou menších služieb samosprávnemu kraju

 

Prílohy

Skip to content