Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bijacovce

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bijacovce na II. polrok 2022

Prílohy

Skip to content