Návrh plánu kontrolnej činnosti II. polrok 2024

Návrh pánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bijacovce na II. polrok 2024

Prílohy

Skip to content