Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bijacovce č. 3/2020 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Bijacovce na rok 2021

Prílohy

Skip to content