Schválený rozpočet obce na roky 2021-2023

Rozpočet obce Bijacovce na roky  2021 – 2023

schválený OZ dňa 15.12.2020  číslo 4/A

 

Návrh rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 bol zverejnený dňa 30.11.2020

Prílohy

Skip to content