Úprava rozpočtu obce na rok 2023

I. úprava príjmového a výdavkového rozpočtu obce na rok 2023

Rozpočet schválený OZ 26.05.2023 so zmenami zverejnený 26.05.2023

Prílohy

Skip to content