VZN č. 1/2019 obce Bijacovce o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Bijacovce na rok 2019

Prílohy

Skip to content