Zmluva č. 148 572 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianského zákonníka

Prílohy

Skip to content