Testovanie 01.05.2021

Táto udalosť sa skončila

Na základe schváleného Covid automatu vládou SR, v zriadenom mobilnom odbernom mieste v obci Bijacovce sa bude dňa 01.05.2021 /sobota/ vykonávať testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19.

Testovanie sa bude vykonávať v budove Obecného úradu s nasledujúcim postupom a harmonogramom.

POSTUP:

  • registrácia sa bude vykonávať z vonkajšej strany cez otvorené okno (dodržiavať predpísané odstupy, povinnosť dezinfekcie rúk a prekrytia horných dýchacích ciest, predložiť OP)
  • po registrácii a pridelení čísla bude nasledovať odber v testovacej miestnosti (vestibul OÚ)
  • spoločenská sála bude slúžiť na čakanie za výsledkom
  • v priestoroch javiska budú na základe pridelených čísel odovzdávať certifikáty s výsledkom testu
  • odchod zo sály bude cez únikový východ (za kuchyňou) a následne cez dvor OÚ

 

HARMONOGRAM:

SOBOTA – 01.05.2021

07.00 – 11.30 hod. (posledný ster o 11.30 hod.)

12.00 – 14.00 hod. (posledný ster o 14.00 hod.)

 

Testovania sa môžu zúčastniť aj osoby bez trvalého, alebo prechodného pobytu v obci Bijacovce.

 

Testovania sa nezúčastňujú tí, ktorí :

  • prekonali COVID-19 v období nie staršom ako 180 dní k 01.05.2021
  • v súčasnosti sú v karanténe
  • sú zaočkovaní dvoma dávkami vakcíny Pfizer/BioNTech a Moderna v lehote minimálne 14 dní pred 05.2021 a minimálne 4 týždne prvou dávkou vakcíny AstraZeneca pred 01.05.2021

 

                                                                              Mgr. Ján Pivovarniček

     starosta obce

Skip to content