Oficiálna výveska Farského úradu v Bijacovciach

Info z našej farnosti od P.Grossmanna:

Bola zriadená oficiálna výveska Farského úradu v Bijacovciach a je dostupná na:

https://www.facebook.com/farnost.bijacovce/

Skip to content