Voľby

ZVEREJNENIE elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

 ZVEREJNENIE

elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

 

Obec Bijacovce zverejňuje elektronickú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre  voľby do Európskeho parlamentu  vyhlásené na deň 08. jún 2024

obecnyurad@bijacovce.sk

 

 

 

                                                                                                                   Ing. Jozef Kalinaj   

 starosta obce

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

 ZVEREJNENIE

elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

 

Obec Bijacovce zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie re voľby do Európskeho parlamentu, vyhlásené na deň 08. júna 2024

obecnyurad@bijacovce.sk

 

                                                                                                        Ing. Jozef Kalinaj, starosta obce   

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 05.03.2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

V zmysle § 19 zákona  180/2014 Z.z. O podmienkach volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v y m e n ú v a m

            Ing. Máriu BANDŽUCHOVÚ, 053 06 Bijacovce č. 89 za zapisovateľku okrskovej volebnej komisie na odovzdávanie hlasovacích lístkov a sčítanie hlasov pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 08. júna 2024.

        Ing. Jozef Kalinaj, starosta obce

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 05.03.2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

O Z N Á M E N I E

 

V zmysle zákona 180/2014 Z.z. O podmienkach volebného práva a o zmene a doplnení  niektorých zákonov obec Bijacovce v zastúpení starostom obce Ing. Jozefom Kalinajom

V Y T V Á R A

v obci Bijacovce jeden volebný okrsok číslo 1, na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov pre voľby do Európskeho parlamentu ktoré sa budú konať v sobotu dňa 08. júna 2024  v čase od 07.00 hod. do 22.00 hod.

U R Č U J E

 volebnú miestnosť, ktorou bude Základná škola s materskou školou Bijacovce,  053 06 Bijacovce č. 5

 

 

                                                                                                                                                                                                             Ing. Jozef Kalinaj, starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 05.03.2024

 

Vymenovanie zapisovateľa OVK

V zmysle § 19 zákona  180/2014 Z.z. O podmienkach volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v y m e n ú v a m

            Ing. Máriu Bandžuchovú, Bijacovce č. 89

za zapisovateľku okrskovej volebnej komisie na odovzdávanie hlasovacích lístkov a sčítanie hlasov pre voľby prezidenta SR, ktoré sa bude konať dňa 23. marca 2024.

                                                                                       

                                                                                                Ing. Jozef Kalinaj,  starosta obce

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

ZVEREJNENIE

elektronickej adresy  na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Bijacovce zverejňuje elektronickú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu  pre voľby prezidenta SR,  vyhlásené na deň 23. marec  2024

obecnyurad@bijacovce.sk

                                                                         Ing. Jozef Kalinaj, starosta obce

zverejnenie adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK

 ZVEREJNENIE

elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Obec Bijacovce zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR, vyhlásené na deň 23. marec 2024

obecnyurad@bijacovce.sk

                                                                                                                                             Ing. Jozef Kalinaj, starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 30.01.2024

Skip to content