Rekonštrukcia chodníka v obci Bijacovce

Rekonštrukcia chodníka realizovaná prostredníctvom  regionálneho príspevku  Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vrámci Projektu č. 2 schválených ročných priorít okresu Levoča na rok 2020

 

Skip to content