Úroveň triedenia komunálneho odpadu

Obec Bijacovce sa zaraďuje do príslušnej sadzby za rok 2019, v zmysle výpočtu podľa prílohy č. 2Â k zákonu č. 329/2018 Z.Z., za účelom platenia poplatku za uloženie odpadu a skládku odpadov

31,47 %

Položka Úroveň vytriedenia
komunálneho odpadu x (%)
Sadzba za príslušný rok v eurách x t
2019
1 X ≤ 10 17
2 10 < X ≤ 20 12
3 20 < X ≤ 30 10
4 30 < X ≤ 40 8
5 40 < X ≤ 50 7
6 50 < X ≤ 60 7
7 X > 60 7
Skip to content