Voľby do Európskeho parlamentu 2024

V zmysle § 19 zákona  180/2014 Z.z. O podmienkach volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v y m e n ú v a m

            Ing. Máriu BANDŽUCHOVÚ, 053 06 Bijacovce č. 89 za zapisovateľku okrskovej volebnej komisie na odovzdávanie hlasovacích lístkov a sčítanie hlasov pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 08. júna 2024.

        Ing. Jozef Kalinaj, starosta obce

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 05.03.2024

Skip to content