Voľby do Európskeho parlamentu 2024

O Z N Á M E N I E

 

V zmysle zákona 180/2014 Z.z. O podmienkach volebného práva a o zmene a doplnení  niektorých zákonov obec Bijacovce v zastúpení starostom obce Ing. Jozefom Kalinajom

V Y T V Á R A

v obci Bijacovce jeden volebný okrsok číslo 1, na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov pre voľby do Európskeho parlamentu ktoré sa budú konať v sobotu dňa 08. júna 2024  v čase od 07.00 hod. do 22.00 hod.

U R Č U J E

 volebnú miestnosť, ktorou bude Základná škola s materskou školou Bijacovce,  053 06 Bijacovce č. 5

 

 

                                                                                                                                                                                                             Ing. Jozef Kalinaj, starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 05.03.2024

 

Skip to content