Voľby prezidenta SR – zapisovateľ, určenie volebnej miestnosti

V zmysle § 19 zákona 180/2014 Z.z. O podmienkach volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v y m e n ú v a m

Mgr. Evu Pavluvčíkovú, Bijacovce č. 114 za zapisovateľku okrskovej volebnej komisie na odovzdávanie hlasovacích lístkov a sčítanie hlasov pre voľby prezidenta SR, ktoré sa budú konať dňa 16. marca 2019 a 30. marca 2019

O Z N Á M E N I E

V zmysle zákona 180/2014 Z.z. O podmienkach volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec Bijacovce v zastúpení starostom obce Mgr. Jánom Pivovarničkom

V Y T V Á R A

v obci Bijacovce jeden volebný okrsok číslo 1, na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov pre voľby prezidenta SR, ktoré saa budú konať v sobotu dňa 16. marca 2019 a 30. marca 2019 v čase od 07.00 hod. do 22.00 hod.

U R Č U J E

volebnú miestnosť, ktorou bude sála kultúrneho domu v Bijacovciach č. 7

 

Mgr. Ján Pivovarniček

starosta obce

Skip to content