Zámer na prenájom priestorov – záujem

Obec Bijacovce zverejňuje zámer na prenájom priestorov. Svoj záujem môžu uchádzači prejaviť do 21.02.2022 žiadosťou – doporučeným listom na adresu:

Obecné zastupiteľstvo
Bijacovce 7,
053 06 Bijacovce

Do žiadosti uveďte aj Vašu ponuku/predstavu o cene nájmu. Poslanci OZ Bijacovce sa na pracovnom stretnutí dohodli na min. mesačných výškach nájmu za jednotlivé časti:

Budova 1 – obsadené
Budova 2 – obsadené
Budova 3 – obsadené
Budova 4 – obsadené
Budova 5 – cca 277 m2 – 200€
Budova 6 – obsadené

 

V prípade zájmu o obhliadku priestorov, kontaktujte:

Mgr. Ján Pivovarníček – starosta obce – 0907 997 446

Michal Lepeták – zástupca starostu obce – 0915 870 842

 

 

Skip to content