zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

zverejnenie adresyzapisovatelka pre referendum

Skip to content