Poďakovanie starostu obce

V dňoch 31.10. – 01.11.2020 a 07.11. – 08.11.2020 sa uskutočnilo celoplošné testovanie obyvateľov SR na ochorenie COVID – 19. Touto cestou ďakujem testovaciemu tímu, zloženému zo zástupcov ozbrojených síl SR, Polície, zdravotníkov, administratívnych pracovníkov a členom DHZ Bijacovce, ktorí vykonávali dezinfekciu priestorov.

Ďakujem všetkým obyvateľom obce za zodpovednosť a prístup k testovaniu a tým zamedzeniu šírenia pandémie. Zároveň všetkých vyzývam o dodržiavanie opatrení a nariadení vydávaných Ministerstvom zdravotníctva, Krízovým štábom a Úradom vlády SR.

 

Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce

Skip to content