Koronavirus

Európsky plán uvoľňovania opatrení prijatých na zamedzenie šírenia nákazy

V súvislosti so šíriacou sa epidémiou COVID-19, si Vám dovoľujeme poslať aktuálnu informáciu o spoločnom európskom pláne uvoľňovania opatrení. V prílohe zároveň nájdete dokument, ktorý sumarizuje opatrenia, prijaté Európskou komisiou na zmiernenie negatívnych dopadov na hospodárstvo.

Komisia vypracuje plán obnovy na základe prepracovaného návrhu budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ (viacročného finančného rámca) a aktualizovaného pracovného programu Komisie na rok 2020.

Viac informácií:

–             Tlačová správa

–             Spoločný európsky plán

–             Informačný prehľad: Spoločný európsky plán na zrušenie opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu

Súhrn EUinfo týkajúcich sa COVID-19 nájdete na jednom mieste tu:

– https://ec.europa.eu/slovakia/news/najnovsie_spravy_o_opatrenia_eu_v_suvislosti_s_covid-19_sk

Špecializovaná stránka na boj proti dezinformáciám v súvislosti s ochorením COVID-19:

– https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_sk

 

 

Opatrenia prijaté Európskou komisiou na boj s korona-krízou a zmiernenie jej ekonomických dopadov

Rozšírený NÚDZOVÝ STAV

Na základe uznesenia Vlády SR číslo 207/2020 bolo na území Slovenskej republiky vyhlásené rozšírenie NÚDZOVÉHO STAVU, ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 08. apríla 2020 00:00 hod. do 13. apríla 2020 23:59.

Celý dokument TU:

207_2020

Šiesta aktualizácia „Usmernenia hlavného hygienika SR“

Zverejňujeme šiestu aktualizáciu „Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2“.

Predmetné usmernenie bude uverejnené aj na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk. Zmeny sú vyznačené farebne.

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19_šiesta aktualizácia_ (2)