Koronavirus

Testovanie 24.04.2021

Na základe schváleného Covid automatu vládou SR, v zriadenom mobilnom odbernom mieste v obci Bijacovce sa bude dňa 24.04.2021 /sobota/ vykonávať testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19.

Testovanie sa bude vykonávať v budove Obecného úradu s nasledujúcim postupom a harmonogramom.

POSTUP:

 • registrácia sa bude vykonávať z vonkajšej strany cez otvorené okno (dodržiavať predpísané odstupy, povinnosť dezinfekcie rúk a prekrytia horných dýchacích ciest, predložiť OP)
 • po registrácii a pridelení čísla bude nasledovať odber v testovacej miestnosti (vestibul OÚ)
 • spoločenská sála bude slúžiť na čakanie za výsledkom
 • v priestoroch javiska budú na základe pridelených čísel odovzdávať certifikáty s výsledkom testu
 • odchod zo sály bude cez únikový východ (za kuchyňou) a následne cez dvor OÚ

HARMONOGRAM:

SOBOTA – 24.04.2021

07.00 – 11.30 hod. (posledný ster o 11.30 hod.)

12.00 – 14.00 hod. (posledný ster o 14.00 hod.)

 

Testovania sa môžu zúčastniť aj osoby bez trvalého, alebo prechodného pobytu v obci Bijacovce.

 

Testovania sa nezúčastňujú tí, ktorí :

 • prekonali COVID-19 v období nie staršom ako 90 dní k 24.04.2021
 • v súčasnosti sú v karanténe
 • sú zaočkovaní dvoma dávkami vakcíny v lehote minimálne 14 dní pred 04.2021

 

 

                                                                              Mgr. Ján Pivovarniček

Testovanie 17.04.2021

Na základe schváleného Covid automatu vládou SR, v zriadenom mobilnom odbernom mieste v obci Bijacovce sa bude dňa 17.04.2021 /sobota/ vykonávať testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19.

Testovanie sa bude vykonávať v budove Obecného úradu s nasledujúcim postupom a harmonogramom.

POSTUP:

 • registrácia sa bude vykonávať z vonkajšej strany cez otvorené okno (dodržiavať predpísané odstupy, povinnosť dezinfekcie rúk a prekrytia horných dýchacích ciest, predložiť OP)
 • po registrácii a pridelení čísla bude nasledovať odber v testovacej miestnosti (vestibul OÚ)
 • spoločenská sála bude slúžiť na čakanie za výsledkom
 • v priestoroch javiska budú na základe pridelených čísel odovzdávať certifikáty s výsledkom testu
 • odchod zo sály bude cez únikový východ (za kuchyňou) a následne cez dvor OÚ

HARMONOGRAM:

SOBOTA – 17.04.2021

07.00 – 13.00 hod. (posledný ster o 13.00 hod.)

Skrátená doba testovania z dôvodu poklesu počtu testovaných osôb

Testovania sa môžu zúčastniť aj osoby bez trvalého, alebo prechodného pobytu v obci Bijacovce.

 

Testovania sa nezúčastňujú tí, ktorí :

 • prekonali COVID-19 v období nie staršom ako 90 dní k 17.04.2021
 • v súčasnosti sú v karanténe
 • sú zaočkovaní dvoma dávkami vakcíny v lehote minimálne 14 dní pred 04.2021

 

 

                                                                                 Mgr. Ján Pivovarniček

                                                                                          starosta obce

Testovanie 05.04. a 10.04.2021

Na základe schváleného Covid automatu vládou SR, v zriadenom mobilnom odbernom mieste v obci Bijacovce sa bude dňa 05.04.2021 /pondelok/ a 10.04.2021 /sobota/ vykonávať testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19.

Testovanie sa bude vykonávať v budove Obecného úradu s nasledujúcim postupom a harmonogramom.

POSTUP:

 • registrácia sa bude vykonávať z vonkajšej strany cez otvorené okno (dodržiavať predpísané odstupy, povinnosť dezinfekcie rúk a prekrytia horných dýchacích ciest, predložiť OP)
 • po registrácii a pridelení čísla bude nasledovať odber v testovacej miestnosti (vestibul OÚ)
 • spoločenská sála bude slúžiť na čakanie za výsledkom
 • v priestoroch javiska budú na základe pridelených čísel odovzdávať certifikáty s výsledkom testu
 • odchod zo sály bude cez únikový východ (za kuchyňou) a následne cez dvor OÚ

HARMONOGRAM:

 

PONDELOK – 05.04.2021

07.00 – 13.00 hod. (posledný ster o 13.00 hod.)

Prednostne budú testovaní tí, ktorí potrebujú potvrdenie pre zamestnávateľa, aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, aspoň jeden zákonný zástupca žiaka na 1. stupni Základnej školy a obyvatelia obce Bijacovce.

 

SOBOTA – 10.04.2021

07.00 – 12.00 hod. (posledný ster o 11.30 hod.)

13.00 – 18.00 hod. (posledný ster o 17.30 hod.)

 

Testovania sa môžu zúčastniť aj osoby bez trvalého, alebo prechodného pobytu v obci Bijacovce.

Testovania sa nezúčastňujú tí, ktorí :

 • prekonali COVID-19 v období nie staršom ako 90 dní k 05.04.2021, resp. 10.04.2021
 • v súčasnosti sú v karanténe
 • sú zaočkovaní dvoma dávkami vakcíny minimálne 14 dní pred 05.04.2021, resp. 10.04.2021

 

 

                                                                                 Mgr. Ján Pivovarniček

                                                                                          starosta obce

Testovanie 27.3.2021

Na základe schváleného Covid automatu vládou SR, v zriadenom mobilnom odbernom mieste v obci Bijacovce sa bude dňa 27. 3. 2021 /sobota/ vykonávať testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19.

Testovanie sa bude vykonávať v budove Obecného úradu s nasledujúcim postupom a harmonogramom.

POSTUP:

 • registrácia sa bude vykonávať z vonkajšej strany cez otvorené okno (dodržiavať predpísané odstupy, povinnosť dezinfekcie rúk a prekrytia horných dýchacích ciest, predložiť OP)
 • po registrácii a pridelení čísla bude nasledovať odber v testovacej miestnosti (vestibul OÚ)
 • spoločenská sála bude slúžiť na čakanie za výsledkom
 • v priestoroch javiska budú na základe pridelených čísel odovzdávať certifikáty s výsledkom testu
 • odchod zo sály bude cez únikový východ (za kuchyňou) a následne cez dvor OÚ

HARMONOGRAM:

SOBOTA– 27.3.2021

07.00 – 12.00 hod. (posledný ster o 11.30 hod.)

13.00 – 18.00 hod. (posledný ster o 17.30 hod.)

 

Testovania sa môžu zúčastniť aj osoby bez trvalého, alebo prechodného pobytu v obci Bijacovce.

 

Testovania sa nezúčastňujú tí, ktorí :

 • prekonali COVID-19 v období nie staršom ako 90 dní k 27.3.2021
 • v súčasnosti sú v karanténe
 • sú zaočkovaní dvoma dávkami vakcíny minimálne 14 dní pred 27.3.2021

 

 

                                                                                 Mgr. Ján Pivovarniček

                                                                                          starosta obce

Výsledky testovania 20.3.2021

Dňa  20.03.2021 bolo podľa covid automatu zriadené MOM aj v našej obci:

Počet testovaných – 436

pozitívni – 1 (nemá trv.pobyt v našej obci)

Percento pozitivity – 0,23%

Skip to content