Testovanie 27.2.2021

Na základe schváleného Covid automatu vládou SR, v zriadenom mobilnom odbernom mieste v obci Bijacovce sa bude dňa 27.02.2021 /sobota/ vykonávať testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19.

Testovanie sa bude vykonávať v budove Obecného úradu s nasledujúcim postupom a harmonogramom.

POSTUP:

  • registrácia sa bude vykonávať z vonkajšej strany cez otvorené okno (dodržiavať predpísané odstupy, povinnosť dezinfekcie rúk a prekrytia horných dýchacích ciest, predložiť OP)
  • po registrácii a pridelení čísla bude nasledovať odber v testovacej miestnosti (vestibul OÚ)
  • spoločenská sála bude slúžiť na čakanie za výsledkom
  • v priestoroch javiska budú na základe pridelených čísel odovzdávať certifikáty s výsledkom testu
  • odchod zo sály bude cez únikový východ (za kuchyňou) a následne cez dvor OÚ

HARMONOGRAM:

 

SOBOTA– 27.02.2021

 

07.00 – 12.00 hod. s. č. 6 – 140  (posledný ster o 11.30 hod.)

13.00 – 18.00 hod. s. č. 142 – 228  (posledný ster o 17.30 hod.)

 

Uvedené časy pre jednotlivé súpisné čísla sú orientačné, v prípade nevyhovujúceho času je možnosť testovania podľa vlastného uváženia. Testovania sa môžu zúčastniť aj osoby bez trvalého, alebo prechodného pobytu v obci Bijacovce.

 

Testovania sa nezúčastňujú tí, ktorí :

  • prekonali COVID-19 a majú potvrdenie od všeobecného lekára nie staršie ako 90 dní k 27.02.2021
  • v súčasnosti sú v karanténe

 

 

 

                                                                                 Mgr. Ján Pivovarniček

                                                                                          starosta obce

Skip to content