Výzva občanom obce Bijacovce

Prosíme všetkých občanov obce, ktorí prichádzaju v týchto dňoch zo zahraničia, aby rešpektovali Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (Číslo: OLP/2576/2020 zo dňa 12.03.2020) vo všetkých bodoch a dodržiavali povinnú 14-dňovú domácu karanténu od 13.03. 2020 od 7.00 h až do odvolania, vrátane osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.

Za nedodržanie domácej karantény hrozí sankcia vo výške 1659 eur.

Skip to content